top of page
IMG_5517.jpg

mbA
Visionary Leader

IMG_5556.jpg

ค่าเทอม

แบ่งชำระได้ 8 งวด
บัตรเครดิต TTB ผ่อน
0% 
(เงื่อนไขตามธนาคารกำหนด)

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากโครงการฯ

  1. เอกสารประกอบการเรียน

  2. น้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน

  3. ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 150,000 บาท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (เริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ของการเรียน)

  4. ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือนอกสถานที่ตามที่โครงการกำหนด

  5. เสื้อโปโล 1 ตัว

  6. ศึกษาดูงานภายในประเทศ หรือศึกษาดูงานประเทศฝรั่งเศส – สวิสเซอร์แลนด์ (ตามค่าธรรมเนียมที่นักศึกษาเลือก)

  7. โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการงดจัดศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ ในกรณีมีจำนวนต่ำกว่า 30 คน

Contact

หาวิทยาลัยรามคำแหง  อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 708

ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240


โทร. 02-310-8900 , 081-6457865 

Thanks for submitting!
bottom of page