top of page

MBA

VISIONARY LEADERS

ขยายเวลารับสมัครปริญาโท รุ่นที่ 26

ถึง 14 มีนาคม 2567

IMG_5517.jpg

MBA Visionary leaders

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ คัดเลือกโดย วิธีการสอบสัมภาษณ์

วันและเวลาที่เปิดสอน 

(นักศึกษาเลือกได้เพียงวันเดียว)

วันเสาร์ เวลา 08.00 น. - 20.15 น.

วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 20.15 น.

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 2 ปี

185,000 บาท ศึกษาดูงานในประเทศ

259,000 บาท ศึกษาดูงานประเทศฝรั่งเศส – สวิสเซอร์แลนด์

ค่าเทอมแบ่งชำระได้ 8 งวด และบัตรเครดิต TTB

ผ่อน 0% (ตามเงื่อนไขธนาคารกำหนด)

สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่

Home-Detial
IMG_5556.jpg

รู้จัก MBA สาขาการจัดการ ให้มากขึ้น

ผู้เรียน -- สาขาการจัดการเหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของการบริหารจัดการภายในองค์กรธุรกิจ ส่วนด้านการตลาด ผู้เรียนควรมีความคิดสร้างสรรเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดที่แตกต่าง

 

ขอบเขตเนื้อหา -- วิชาที่เรียนในสาขาการจัดการจะมุ่งไปที่การตัดสินใจและวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นรากฐานของธุรกิจ ส่วนสาขาการตลาดจะให้ความสำคัญกับแนวโน้มทางการตลาด เช่น digital /online marketing ที่ปรับตามภาวะการณ์ปัจจุบัน

 

เป้าหมายการเรียน -- สาขาการจัดการ เน้นสร้างทักษะการเป็นผู้นำ ผู้บริหาร และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ ขณะที่ด้านการตลาดจะศึกษาเชิงลึกไปที่พฤติกรรมผู้บริโภค การสร้างแบรนด์และกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ

 

หน้าที่การงาน -- ผู้ที่เรียนสาขาการจัดการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทุกองค์กร ในหลากหลายบทบาท เช่น ผู้บริหารระดับต่างๆ ที่ปรึกษา ขณะที่สาขาการตลาด เหมาะกับผู้ที่ทำงานตรงสายการตลาด จะเน้นไปที่ Product/Brand Manager หรือเป็นนักการตลาดเฉพาะทาง

Follow us.

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Line

Contact

หาวิทยาลัยรามคำแหง  อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 708

ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240


โทร. 02-310-8900 , 081-6457865 

Thanks for submitting!
bottom of page