top of page

คำถามที่พบบ่อย
(FAQ)

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (MBA Visionary Leaders) มุ่งเน้นสร้างนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์ เท่าทันโลกธุรกิจสมัยใหม่

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ 2 วิธี คือ

 • สมัครด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 708

 • หรือสมัครทางออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ทางไลน์โครงการ @mba-vl-ru

โทร 02-310-8900 , 081-6457865 

2

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

 • ไม่จำกัดเกรดการศึกษา

 • ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน

 • ไม่จำกัดอายุ

3

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

 • สำเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ

 • สำเนาผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ

 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 • ค่าสมัคร 800 บาท

4

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร

 • ผู้ที่ต้องการเพิ่มสกิลและความรู้ด้านบริหารองค์กร

 • เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสเกลอัพธุรกิจ และสร้างองค์กรให้เป็นระบบ

 • พนักงานองค์กรที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านบริหาร เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นหัวหน้างาน ผู้บริหารขั้นต้น หรือผู้บริหารขั้นที่สูงขึ้น

5

ความน่าสนใจของ MBA VL

 • สามารถมองภาพรวมขององค์กรและการบริหารธุรกิจได้ดีขึ้น ซึ่งนำไปสู่การจัดการวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

 • สร้างคอนเนคชัน สานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น ด้วยกิจกรรมเสริมความรู้ เช่น การศึกษาดูงาน กิจกรรมปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ

6

MBA VL เรียนอะไรบ้าง

วิชาที่นักศึกษาจะได้เรียนในระยะเวลา 2 ปี มีดังนี้

 • เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 • การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

 • การจัดการการเงิน

 • การจัดการการตลาด

 • วิธีการวิจัยทางธุรกิจ

 • การบัญชีสำหรับการบริหาร

 • การจัดการเชิงกลยุทธ์

 • การจัดการการดำเนินงาน

 • การจัดการทุนมนุษย์

 • ภาวะผู้นำยุคใหม่

 • โอกาสทางธุรกิจ และการสร้างแผนธุรกิจ

 • การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความคิดสร้างสรรค์ 

 • ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการ 

Web_Banner.jpg
bottom of page